دوره های آموزشی ترجمه

  • دوره ترجمه شفاهی در قالب سه ترم و هر ترم ۳۰ ساعت توسط آقای دکتر بیگ محمدی “اولین مترجم رسمی شفاهی کشور” ارائه می گردد. جامعه هدف این دوره ، اصحاب رسانه، کارکنان حوزه واردات و صادرات، راهنمایان سفر و …می باشد.

  • دوره مهارت ترجمه در قالب دو ترم و در دو سطح متوسط و پیشرفته  توسط آقای دکتر بیگ محمدی ارائه می گردد. پیش نیاز دوره مهارت ترجمه فن لغت ۱و ۲ و collocation است.

جهت ثبت نام تماس حاصل فرمایید

02166925288