برگ سابقه بیمه

برگ سابقه بیمه

سابقه بیمه

اگر شما برای مدتی در یک سازمان یا شرکت یا به طور شخصی مشغول به کار بوده اید و ماهیانه مبلغی برای اداره بیمه فرستاده می شده و از طریق اداره بیمه برای شما ماهیانه بیمه ای ثبت می شده پس یعنی شما دارای سابقه کار یا سابقه بیمه می باشید.

شما می توانید سابقه بیمه خود را از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به آدرس https://account.tamin.ir/auth/login دریافت نمایید که این کار کاملا به صورت الکترونیکی انجام می شود. اما لازم به ذکر است که برگه سابقه بیمه ای که از سایت سازمان پرینت می گیرید قابلیت ترجمه رسمی را ندارد و حتما باید شما با مراجعه حضوری به شعبه مورد نظر درخواست برگه سابقه بیمه را بدهید و مهر شعبه مربوطه را از سازمان تامین اجتماعی بگیرید تا قابلیت ترجمه رسمی و تایید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد.

ترجمه رسمی سابقه بیمه

ترجمه رسمی سابقه بیمه جز مدارک شغلی محسوب می شود و جز مدارک مهم و مورد نیاز برای دریافت ویزا می باشد. این مدرک نشان دهنده این است که شما در کشور خود مشغول به کار بوده اید. در مواردی ترجمه رسمی سابقه کار می تواند نشان دهنده این باشد که شما در کشور خود شاغل هستید و دلیلی برای بازگشت شما می باشد. همچنین اگر کسی قصد دارد در کشور دیگر در حوزه و تخصص خاصی مشغول به کار شود ترجمه رسمی سابقه بیمه می تواند مدرکی برای اثبات شاغل بودن شما در آن حوزه در کشور خودتان باشد.

در موارد تحصیلی سابقه بیمه اگر بعد از تاریخ فارغ التحصیلی باشد می تواند توجیهی برای گپ تحصیلی و وقفه ای که برای ادامه تحصیل افتاده است، باشد.

نکات ترجمه رسمی سابقه بیمه

 • در ترجمه رسمی سابقه بیمه شما لازم است در بخش نام کارگاه یا کارفرما، نام شرکت یا نهادی که گواهی اشتغال را صادر کرده است، آورده شود.
 • برای ترجمه رسمی سابقه بیمه مهر شعبه سازمان تامین اجتماعی کفایت می کند و با همان مهر می توان تایید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز دریافت کرد.
 • گواهی هایی که از شرکت های بیمه صادر می شود جهت ترجمه رسمی و تایید آن توسط دادگستری و وزارت امور خارجه باید مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه و یا شعبه مرکزی و در صورت نیاز مجوز فعالیت شعبه را نیز جهت تایید ارائه دهند. مانند گواهی عدم پرداخت خسارت.
 • اگر دفاتر بیمه بخواهند گواهی فعالیت خود را ترجمه رسمی با تاییدات دادگستری و وزارت خارجه نمایند باید حتما مجوز شعبه مرکزی سازمان تامین اجتماعی را جهت ضمیمه به دارالترجمه رسمی ارائه دهند.
 • برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی روی سربرگ خود سازمان و با گرفتن مهر آخرین شعبه ای که بیمه برای فرد رد شده باید باشد تا ارزش ترجمه رسمی با مهر مترجم و تاییدات وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد.
 • برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی فرد شامل سابقه کاری تمامی ماه هایی است که از ابتدا تا تاریخی که متقاضی درخواست کرده باشد را سازمان تامین اجتماعی ثبت کرده است.
 • برگ سابقه بیمه ای که توسط سازمان تامین اجتماعی پرینت گرفته می شود به صورت جدولی است که شامل نام و نام خانوادگی فرد، تعداد روز سابقه بیمه، تاریخ شروع و پایان کارش، شماره بیمه، نام محل و شماره کارگاه در آن درج شده است.
 • افرادی که هیچ گونه سابقه بیمه ای ندارند به ناچار مجبورند که دفترچه بیمه تامین اجتماعی خود را جهت ارائه به سفارت ترجمه رسمی کنند. دفترچه بیمه نیز همانند سابقه بیمه تامین اجتماعی جهت تایید دادگستری و وزارت امور خارجه نیازی به مدرک پشتیبان ندارند.
 • برگ سابقه بیمه که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی صادر می شود جهت ترجمه رسمی حتما باید مهر شعبه را داشته باشد اما بعضی از شعبات تا معرفی نامه ای از دارالترجمه رسمی دریافت نکنند سابقه بیمه را تحویل متقاضی نمی دهند به عنوان مثال اگر شما بخواهید سابقه بیمه خود را از شعبه یک سازمان تامین اجتماعی دریافت کنید ابتدا باید به دارالترجمه رسمی مورد نظر خود مراجعه کرده و درخواست معرفی نامه خطاب به شعبه مورد نظر را از دارالترجمه رسمی داشته باشید تا آن شعبه همکاری لازم را در جهت تحویل سابقه بیمه همراه با مهر شعبه را با شما داشته باشد.
 • برای مدرک برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی نیازی به مدرک پشتیبان وجود ندارد یعنی مدرکی جهت ضمیمه به وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز نیست و شما می توانید تنها با ارائه اصل برگ سابقه بیمه همراه با مهر شعبه تامین اجتماعی به دارالترجمه رسمی مورد نظر خود مراجعه کنید.
 • مدت اعتبار ترجمه برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی حداکثر شش ماه می باشد و بعد از آن تاریخ ترجمه منقضی شده و سفارت آن را قبول نمی کند و متقاضی می بایست مجدد از دارالترجمه رسمی مورد نظر خود درخواست نسخه اضافی نماید.
 • بعضی از متقاضیان فکر می کنند که ترجمه رسمی مدارک از جمله برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی به معنای داشتن مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد در صورتی که ترجمه مدارک های شما حتی اگر فقط مهر مترجم هم بر روی ترجمه مدرک بخورد هم ترجمه رسمی به حساب می آید زیرا دارالترجمه رسمی مدرک سابقه بیمه شما را پس از ترجمه بر روی سربرگ قوه قضاییه و با مهر و امضای مترجم مسئول پرینت می گیرد .

قیمت ترجمه رسمی سابقه بیمه تامین اجتماعی

طبق نرخنامه رسمی مصوب قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ قیمت هر صفحه ترجمه رسمی سابقه بیمه تامین اجتماعی به زبان انگلیسی مساوی است با ۴۵.۰۰۰ تومان که در صورتی که متقاضی تمایل به نسخه اضافی داشته باشند ۱۱.۲۵۰ تومان ( یعنی ۲۵ درصد نرخ ) دیگر نیز به قیمت ترجمه رسمی اضافه خواهد شد و بابت خدمات دفتری و پلمپ مدارک نیز ۱۵۰۰۰ تومان اضافه خواهد شد. دارالترجمه رسمی بابت مهر کپی برابر با اصل مدارک که باید روی هر صفحه مدرک خورده شود هزینه ای دریافت نمی کند در صورتی که سایر دارالترجمه ها این هزینه را نیز به فاکتور شما اضافه می کنند ؛ و نکته حائز اهمیت دیگر این است که در صورتی که متقاضی چند ماه بعد مجدد درخواست نسخه اضافی کند دارالترجمه رسمی همان ۲۵ درصد نرخ یعنی ۱۱.۲۵۰ تومان رو از مشتری دریافت می کند در صورتی که دارالترجمه های دیگر هزینه نسخه کامل رو دریافت می کنند.

 

ترجمه فوری سابقه بیمه تامین اجتماعی:

شاید مهمترین نکته ای که بسیاری از متقاضیان برای ترجمه رسمی مدرک برایشان حائز اهمیت است صرفه جویی در وقت و زمان و سرعت بخشیدن به ترجمه مدارک آنها می باشد . دارالترجمه رسمی تات این تدابیر را اندیشیده که در صورت تمایل ، متقاضی می تواند برای ترجمه فوری سابقه بیمه تامین اجتماعی خود در ابتدا اسکن واضح از صفحه مدرک رو به همراه صفحه اول پاسپورت برای دارالترجمه رسمی ما ارسال کند که این کار موجب تسریع در روند ترجمه رسمی مدارک شما می شود. البته شایان ذکر است که اصل مدرک سابقه بیمه شما موقع تحویل ترجمه رسمی مدرک جهت رویت باید به دارالترجمه آورده شود .

بسیاری از متقاضیان سوال می کنند که زمان ترجمه مدارک ما چقدر طول می کشد که برای پاسخ به این سوال ما اول باید بدانیم دقیقاً چه تعداد مدارک ؛ و در چه پروسه زمانی به دارالترجمه رسمی ما مراجعه کردند ولی در کل اگر بخواهیم به صورت حدودی بگوییم اگر تعداد مدارک کم باشد با مهر دادگستری و وزارت خارجه سه روز کاری زمان می برد .

اسپل صحیح کلمات

این اطلاعات باید مطابق با پاسپورت فرد باشد.

 • نام و نام خانوادگی
 • نام پدر
 • محل صدور شناسنامه
 • تاریخ تولد میلادی

نمونه عبارات تخصصی

سابقه بیمه Insurance Records
مشخصات بیمه شده Particulars of Insured Party
سازمان تامین اجتماعی Social Security Organization
پرداخت حق بیمه premium payment
نوع سابقه Type of record
کارگاه Workshop
مسئول نام نویسی و حساب های انفرادی In-Charge of Enrollment and Solo Accounts
سوابق پرداخت حق بیمه records of premium payment
ناشی از بازرسی Due to Inspection
کارکرد عادی لیست Regular list

 

به درخواست شما دوستان عزیز ما در سایت دارالترجمه تات نمونه ای از ترجمه رسمی سابقه بیمه را به همراه مهرهای مربوطه (مهر مترجم، مهر دادگستری، مهر وزارت خارجه) را خدمت شما به پیوست می گذاریم تا شما نوع فرم دانشنامه دانشگاهی را هم ملاحظه نمایید .